Liên hệ

Công Ty TNHH AHK Sài Gòn

pic

Kinh Doanh 1 ( Miền Nam )

: 602/41 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

: 0888276488

: congtyahksaigon@gmail.com

Kinh doanh 2 ( Miền Nam )

: 602/41 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

: 0965546488

: congtyahksaigon@gmail.com

Kinh doanh ( Miền Bắc )

: 290 A Đường Bưởi, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội

: 0912 486 006

: congtyahksaigon@gmail.com

Nhận Dự Án

: 0888276488

: congtyahksaigon@gmail.com